Zen meditatie

Zen Cirkel Utrecht biedt een volwaardige zen training in je dagelijkse leven onder leiding van Maurice Genko Knegtel Roshi, schrijver, filosoof, boeddhistisch priester en geautoriseerd zen meester. De avonden bevatten zen meditatie, individuele begeleiding (dokusan) en zen onderricht. Voor iedereen die de brug wil slaan tussen spirituele beoefening en het dagelijkse leven.

Op 19 september 2022 starten we een nieuwe Zen Cirkel. Het Groot Parinirvana Soetra gaat over de laatste maanden van het leven van de historische boeddha Shakyamuni. Wat gaf hij zijn leerlingen mee? Wat vond hij zelf belangrijk in deze laatste fase van zijn leven? Wat zou jij delen op het scherpst van de snede, als je weet dat je nog een paar maanden te leven hebt? En wat zou je vragen? Een Zen Cirkel over urgentie, overdracht, expressie en de oorsprong van onze onderzoekstraditie.

Data: maandag 19 september tot en met 21 november 2022 (negen bijeenkomsten, niet op 24 oktober). Aanvang 19.30 – 21.30 uur. Kosten: €225,-. Locatie: Het Graalhuis, Nieuwegracht 51, Utrecht. Voor opgave: klik hier.

Stille Zen Zondag Utrecht Zondag 11 december, 10.00 uur tot 17.00 uur, in het Graalhuis, te Utrecht. Onder leiding van Maurice Genko Knegtel Roshi, met stilte meditatie, gelegenheid tot individuele begeleiding (dokusan) en teisho (onderricht) in de middag.

De periode rond 7 december is volgens de Japanse kalender de periode van de Boeddha’s verlichting, de rohatsu periode. Dit is bij uitstek een periode van stilte, inkeer en bezinning. In de rohatsu periode organiseert Stichting Izen altijd een dag die we in stilte doorbrengen. We bespreken op deze stille zondag de legendarische Vuurrede van de Boeddha, die wel een heel onheilspellende betekenis krijgt in dit ecologisch dramatische tijdgewricht. En zijn rede over de Zeven Brandende Zonnen geeft blijk van een vooruitziende blik op onze alarmerende situatie. Wat is de betekenis van de Boeddha’s leer en onze beoefening van meditatie met betrekking tot de situatie waarin we ons thans bevinden? Onze tijd vraagt niet alleen om drastische technologische, economische en politieke veranderingen, maar ook om een religieus reveil. Wat kan de Dharma bijdragen aan dit hernieuwd religieus besef en wat toont de sacrale dimensie ons dat ons kan helpen in onze precaire situatie?

Zondag 11 december, 10.00 tot 17.00 uur, in het Graalhuis, Nieuwegracht 51 te Utrecht. Kosten: 90 euro, inclusief koffie, thee en vegetarische lunch. Voor opgave: klik hier.

Zen Cirkel Leiden ‘Onze vrouwelijke voorouders in zen Zondag 19 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei 2023, van 14.15 – 16.15 uur, Kapteynstraat 63, Leiden. Onder leiding van Ineke Vogel.

Zen gaat vaak over patriarchen en mannelijke beoefenaars. Echter, in de loop van de eeuwen zijn er ook veel vrouwelijke beoefenaars geweest: matriarchen en vrouwelijke zenleraren. Daarnaast zijn er allerlei geschiedenissen van vrouwen die beoefenden in het dagelijks leven, te midden van de gezins- en familiebeslommeringen; of die een eigen bedrijf hadden, ZZP-er waren. Hoe herkenbaar is dat wel niet voor ons, beoefenaars in de 21e eeuw met een praktijk in het dagelijks leven! We hoeven het wiel niet uit te vinden, maar hebben naast onze ‘grootvaders’ ook ‘grootmoeders’ die ons inspiratie kunnen bieden op onze weg.

Wil je hier meer meer van weten, dan ben je welkom bij Onze Vrouwelijke Voorouders in Zen.

Voor meer informatie en opgave kun je contact opnemen met Ineke Vogel. Je kunt je per keer opgeven, maar wel graag enige tijd van tevoren in verband met ruimte en planning. Telefoonnummer/app: 06 3843 3863 Mail: inekevogel777@gmail.com.

Er worden geen kosten gerekend, maar er is de mogelijkheid tot dana, donatie. Ineke Vogel is formeel leerling van Genko Roshi en is tevens door hem tot Shuke (thuisloze) gewijd.