Het Grote mysterie van leven en dood licht op in het compromisloos doorvragen naar wat er concreet achter de concepten ‘geboorte’, ‘leven’ en ‘dood’ schuilgaat. Wat is geboorte? Wat is dood? Wat is leven? In het eindeloos terugkeren naar deze vragen en het jezelf openstellen voor wat zich in het kielzog van dit onderzoek toont, kan geheel niet voorzien en buiten mezelf om, het heilige zich ontegenzeggelijk tastbaar aandienen. En een ding is zeker: het is niet wat ik denk dat het is. De Japanse Zen Meester Dogen (1200 – 1253) geeft uitdrukking aan de bovengenoemde vragen in de opening van zijn tekst over geboorte en dood, Shoji.

‘Omdat er een Boeddha in geboorte en dood is, is er geen geboorte en dood. Er wordt ook gezegd: Omdat een Boeddha niet in geboorte en dood is, is een Boeddha niet begoocheld door geboorte en dood. Deze uitspraken zijn de essentie van de woorden van twee Zen Meesters, Jiashan en Dingshan. Je zou ze zeker niet moeten veronachtzamen, omdat het de woorden zijn van hen die de weg hebben gerealiseerd.’

De expressie van het sacrale roept vragen op, zoals een naaktslak een slijmspoor achterlaat. Wat is Boeddha? Niet als een idee, iets dat je je voorstelt of een ideaal, maar heel concreet: wat is het? En wat is geboorte? Niet als een concept, eventueel een herinnering, een idee of iets dat je je inbeeldt, maar concreet: was is het? Wat is dood? Niet als een concept, een verwachting, of een angstbeeld, maar concreet en van zeer nabij: wat is het? Hiertoe zullen we geboorte en dood moet zijn, moeten uitstaan, doorleven, minutieus concreet tot uitdrukking brengen, hier en nu. Geboorte en dood zijn immers functies van het grote mysterie dat ik ben. In mijn intimiteit met de dood, herinner ik me de doodloze. In mijn intimiteit met geboorte, herken ik het ongeborene. Alleen in mijn sterven, ben ik vrij van dood. Alleen in mijn geboren worden, ben ik vrij van geboorte. Het sacrale zit dicht op mijn huid. Het heilige fonkelt en schuurt in elke handeling.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.