In geen fase belanden

We blijven nog even binnen het perspectief van ‘de ware aanwezigheid die door alle Boeddha’s is gerealiseerd’, zoals Meester Bodhidharma het noemde in de vorige kwestie, kwestie 30 van de Denkoroku. Als we onze positie innemen in dit zogenaamde absolute perspectief, is er geen gefaseerd, organisch proces, geen ontwikkeling, geen groei, geen slagen, geen falen, geen transformatie, geen winst, geen verlies en ook: geen lijden, geen ontwetendheid, geen ontwaken en geen weg. Er is precies wat er is. Dit, hier, nu: een monnik vroeg eens aan Meester Qingyuan Xingsi, ‘Wat is het belangrijkste onderricht van het boeddhisme?’ Qingyuan antwoordde: ‘Wat is de prijs van rijst in Luling?’ Laten we nu de kwestie van Qingyuan Xingsi lezen.

Kwestie 35. Qingyuan Xingsi (660 – 740)

De vierendertigste Patriarch was Grote Meester Qingyuan Xingsi. Hij oefende in de gemeenschap van Caoxi (van de Zesde Patriarch Huineng). Hij vroeg de Patriach: ‘Wat kan ik doen om niet in een fase te belanden?’ De Patriarch vroeg: ‘Wat heb je tot dusverre gedaan?’ De Meester antwoordde: ‘Ik heb nog geeneens de Heilige Waarheden geprobeerd.’ De Patriarch vroeg: ‘In welke fase zul je eindigen?’ De Meester zei: ‘Als ik nog geeneens de Heilige Waarheden heb geprobeerd, welke fase kan er dan zijn?’ De Partiarch was zeer onder de indruk van zijn vermogen.

Deze kwestie bespreekt vragen die vaak, heel vaak worden gesteld. Hoe kom ik onmiddellijk tot de kern van de zaak? Kan het allemaal niet sneller gaan? En vooral, kan ik geen fase overslaan in mijn proces? Qingyuan herinnert ons eraan dat je de ware aanwezigheid kunt herkennen in elke fase van je proces. En dat die aanwezigheid zich kaleidoscopisch aan mij onthult. Echter, dit vraag van mij wel om alle fasen te doorlopen en er geen over te willen slaan.

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.