Dongshans onderricht van de dingen

Er is een treffende aansproring van de Japanse Zen Meester Dogen Zenji om de non-duale ruimte te betreden en te ‘horen met het oog van je aanwezigheid’: ‘Jezelf naar voren brengen en alle dingen ervaren is illusie. Dat de dingen naar voren komen en zichzelf ervaren is ontwaken.’ Lees nu Dongshans kwestie uit de Denkoroku, De Transmissie van het Licht, over het onderricht van de dingen.

Kwestie 39. Dongshan Liangjie (807 – 869)

De achtendertigste Patriarch was Grote Meester Dongshan Liangjie. Hij bezocht Yunyan en vroeg: ‘Wie kan de dingen de Dharma horen onderrichten?’ Yunyan antwoordde: ‘De dingen kunnen de dingen horen onderrichten.’ De Meester vroeg: ‘Kunt u het horen?’ Yunyan antwoordde: ‘Als ik het kon horen, zou jij me niet de Dharma kunnen horen onderrichten.’ De Meester sprak: ‘In dat geval hoort Liangjie u niet de Dharma onderrichten.’ Yunyan zei: ‘Als jij me nog steeds de Dharma niet hoort onderrichten, hoe kun je dan de dingen de Dharma horen onderrichten?’ De Meester was nu volkomen ontwaakt en uitte het volgende vers:

Wonderlijk! Wonderlijk!

            Het onderricht van de Dharma door de dingen is ondoorgrondelijk!

            Als je met je oren probeert te horen, is het zwaar te verstaan;

            Als je hoort met het oog van je aanwezigheid, dan weet je ’t.

Yunyan stemde hiermee in.

Er is nog een legendarische kwestie van Dongshan overgeleverd die teruggaat op het onderricht van de dingen. Een monnik vroeg Dongshan, ‘Waarheen kan ik gaan om de winterse koude te vermijden?’ Dongshan antwoordde, ‘Waarom ga je niet naar waar geen koude is?’ De monnik vroeg, ‘Waar is die plek waar geen koude is?’  Dongshan sprak, ‘Als het koud is, laat de koude je dan doden. Als het heet is laat de hitte je dan ombrengen.’ Wonderlijk! Wonderlijk! Ook dit is een onderricht van de Dharma door de dingen. Als de koude naar voren komt en zichzelf ervaart is er alleen maar ‘Brrrrr!’ Als de hitte naar voren komt en zichzelf ervaart is er alleen maar ‘Pfffff!’

Reactie toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.