De verleiding van de verlichting


Geplaatst Door op mrt 7, 2024

Jacques Derrida en het Zen-Boeddhisme “Waar het om gaat is, ik herhaal het: om vrijwel niets. Een kleine vale spin, met een zweem van roest, die ik voorzichtig met mijn wijsvinger benader, springt plotseling bijna een meter ver van mij weg.” Hans Faverey, Hinderlijke goden. In deze tekst spreken we over spinnen die wanneer je je vinger erop probeert te leggen een meter ver van je wegspringen. We spreken over de schijn van de...

Lees verder

Een verkenning van het andere


Geplaatst Door op feb 1, 2024

Zen als een post-moderne praktijk Het is niet gemakkelijk om van de tijd waarin je zelf leeft te zeggen dat hij een post-moderne tijd is en dan ook nog een scherp beeld voor ogen te hebben van wat je daarmee bedoelt te zeggen. Maar we kunnen een poging wagen door ons eerst af te vragen wat we onder het modernisme kunnen verstaan en vervolgens te kijken naar wat onze tijd nu een post-moderne tijd maakt. Belangrijk bij deze oriëntatie...

Lees verder

De Zen protocollen van de Izen intensive retraite 2024 te Eerbeek ‘De weg van de Boeddha bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen is jezelf vergeten. Jezelf vergeten is ontwaken door alles wat zich voordoet. Wanneer je ontwaakt door alles wat zich voordoet, vallen jouw eigen lichaam-en-geest en de lichamen-en-geesten van anderen weg. Geen spoor van realisatie blijft over en dit spoorloze zet zich eindeloos...

Lees verder

De Boeddha van Europa


Geplaatst Door op nov 21, 2023

Over Nietzsche en Zen Wat doen we met een leven waarin we geboren worden, ziek, pijn lijden, zowel fysiek als psychisch, waarin we misschien dement of waanzinnig worden, maar waarin in elk geval onze krachten slinken tot we met een laatste, diepe zucht van deze aardbodem verdwijnen? Wat doen we met een leven waarin elke zekerheid die we menen te hebben, op een gegeven moment door dat leven zelf wordt achterhaald en waarin we alles...

Lees verder

Alle wezens zijn oorspronkelijk Boeddha; gelijk water en ijs, zoals er geen ijs is zonder water, zo zijn er geen wezens zonder Boeddha. Omdat je niet weet hoe dicht de waarheid je nabij is, zoek je haar ver weg – zo jammer! Als iemand die staat in het water en schreeuwt van de dorst; als de zoon van een bemiddelde vader die onder ontheemden doolt. De reden waarom we dwalen door de zes werelden is omdat we ons in de donkere paden der...

Lees verder

Linji, de taal van het sacrale (III)


Geplaatst Door op apr 25, 2023

O, volgelingen van de Dao! Het is voorwaar moeilijk echt trouw aan jezelf te zijn! De Boeddha Dharma is diep, duister en onpeilbaar, maar wanneer ze wordt gezien, hoe eenvoudig is ze dan! Ik besteed mijn gehele dag aan mensen te zeggen wat de Dharma is, maar het lijkt alsof de toehoorders in het geheel geen aandacht aan mijn woorden besteden. Hoeveel duizenden malen betreden zij haar met hun voeten! En toch is ze voor hen volkomen...

Lees verder