Iets gaat zijn gang


Geplaatst Door op mei 19, 2015

Het heilige kan zich tonen als we de substantialiteit van onze werkelijkheid in twijfel trekken; dan beginnen de bergen te wandelen en de bruggen te stromen. Het sacrale kan zich ook openbaren als we de soliditeit van ons zelf in twijfel trekken. Naast de illusie van de hardheid van de dingen, is de illusie van de hardheid van het zelf een kardinale droom om uit te ontwaken. En wat we ontdekken als we wakker worden, wordt met...

Lees verder

Aan de grens van onze verbeelding


Geplaatst Door op mei 12, 2015

Hoe kunnen we ons de wereld voorstellen van het ongeborene en het doodloze, waar noch aarde, noch water, noch vuur, noch wind is? Hoe ziet die wereld eruit waarin niet de rivier stroomt, maar de brug en waarin de groene bergen altijd wandelen? Kunnen we ons een voorstelling maken van datgene dat bij uitstek onvoorstelbaar en ondenkbaar is, het heilige, het grote mysterie van leven en dood? Lees dit fragment van het summum van de...

Lees verder

Het sacrale ligt per definitie voorbij de grenzen van mijn kennen en kunnen, en van mijn willen en weten. De stam van het Latijnse woord sacer, sak, betekent ‘buitenplaats’ en hij duidt de offerplek ver buiten het dorp of de stad aan, de plek waar het heilige in huivering wordt ervaren in en door het offer. Het sacrale is datgene dat we nooit kunnen grijpen of begrijpen, aangezien het buiten de vertrouwde orde van de...

Lees verder