Het sacrale volgens de Boeddha


Geplaatst Door op mrt 31, 2015

Zoals de zeventiende eeuwse Japanse Zen Meester Bankei spreekt ook Shakyamuni de Boeddha zo’n tweeduizend jaar eerder in Noord India over het ongeborene. Hij doet dit in een tekst die misschien wel tot de meest mystieke van de gehele Pali overlevering behoort. Een tekst die wellicht ook voor ons, Westerlingen in de eenentwintigste eeuw, het sacrale een wekkende en prikkelende stem kan geven. ‘Er is monniken, die sfeer waar...

Lees verder

Het ongeborene


Geplaatst Door op mrt 24, 2015

Het epitheton ‘Boeddha’ wordt gebruikt voor mensen die zich hebben gerealiseerd dat hun leven ‘opgaat in het licht’ (Zen Meester Ta-aan). Maar ‘Boeddha’ is ook een symbool. Letterlijk betekent Boeddha ‘Ontwaakte’ en als symbool staat het voor een wakend principe in ieder van ons. Het staat voor een oog dat nooit slaapt en alles ziet. Het staat voor een ‘overvloedig licht’...

Lees verder

Een juweel van onschatbare waarde


Geplaatst Door op mrt 17, 2015

Heeft het grote mysterie van leven en dood nog een stem in onze moderne samenleving en in hoeverre resoneren de woorden die het Oosterse Zen daaraan geeft met onze Westerse oren? Een vraag zo oud als de mensheid leidt ons tot aan de poort van het heilige. In de woorden van de Indiase Kena Upanisad (6e eeuw voor Christus): ‘Wat doet mijn geest denken? Wat vult mijn lichaam met levenslust? Wat beweegt mijn tong tot spreken? Wat...

Lees verder

Je behoedt iets spiritueels…


Geplaatst Door op mrt 10, 2015

Zijn het boeddhisme in het algemeen en zen in het bijzonder in staat om in onze moderne samenleving, waarin van het heilige weinig meer over is gebleven dan ‘een lege plaats’, het grote mysterie van leven en dood tot uitdrukking te brengen en daarmee aanwezig te stellen? Hier volgt een eerste poging in de woorden van de Chinese Zen Meester Taan-Sia (739 – 824). ‘Je behoedt iets spiritueels. Het is niet iets dat...

Lees verder